بازرسي تر٠وگرافي چيست


بازرسی ترموگرافی

بازرسی ترموگرافی

Inrared Thermography Inspection

e

  • خدمات ساختمانی بازسازی ساختمان و آپارتمان
  • در صد تخفیف بازدید کنندگان : ۵ درصد
– بازرسی ترموگرافی ساختمان- تست عایق بندی و ایزولاسیون ساختمان و سازه های صنعتی و نیروگاهها- تست ترموگرافی جهت تعیین محل نشتی و خرابی زیر سطح و تعیین محل دقیق آن-تعیین محل اتلاف انرژی ساختمان- تشخیص نم و نشتی لوله ی آب و فاضلاب(تشخیص نم و نشتی لوله ی آب و فاضلاب و لوله های زیر سطح با استفاده از تکنولوژُی روز آمریکا(IR Inspection))
– انجام بازرسی های ترموگرافی جهت تست دوره ای تجهیزات الکتریکی (نصب شده ، تحت گارانتی ، و…)- تست عایق بندی مخازن و تجهیزات مکانیکی- تست دوره ای دستگاههای سرمایشی و گرمایشی و چیلر- تائیدیه ایزولاسیون ساختمان و تجهیزات الکتریکی برای شرکت های ساختمانی جهت ارائه به کارفرما- تائید شده توسط بازرس ترموگرافی دارای مدرک بازرسی ترموگرافی و تایید صلاحیت شده از ASNT آمریکا- طبق استاندارد ASTM آمریکا- همراه با گزارش مستند و تایید شده در چند ثانیه- توسط متخصصین مجرب و دستگاههای آمریکایی- آخرین متد بازرسی صنعت ساختمان در آمریکا و اروپا